नकोसा एकांत

नकळत येतात

एकटे बसलेलो असताना

कडू गोड खारट आंबट

काही जीभ जाळणाऱ्या तिखट

बऱ्याच आल्या तश्या विरूनही जातात

काही रेंगाळतात, सोबत करतात

काही परत जाण्यास टाळा टाळा करतात

रुतून बसतात वास्तवात गच्च

आठवणी

©️ShashikantDudhgaonkar